Home » Announcements » About City
 

Price list of public companies

Odeljenje za finansije i javne nabavke Gradske uprave grada Požarevca objavljuje na oglasnoj tabli i sajtu grada Požarevca novi cenovnik usluga javnih preduzeća:

 JKP “Parking servis” Požarevac  – od 01. 02. 2014. godine

 JKP “Komunalne službe” Požarevac – od 01. 02. 2014. godine

 JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac – od 01. 02. 2014. godine

 JKP “Radio Požarevac” – od 01. 02. 2014. godine

Share: Facebook Twitter