Documents

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (2.6 MiB, 4,808 hits)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804.6 KiB, 606 hits)


  Informator o radu Gradske opštine Kostolac (642.8 KiB, 6,042 hits)


  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (89.2 KiB, 865 hits)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (220.8 KiB, 35 hits)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211.7 KiB, 104 hits)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37.7 KiB, 1,116 hits)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238.8 KiB, 1,038 hits)


  Plan nabavki za 2019. godinu (471.4 KiB, 273 hits)


  Plan nabavki za 2018. godinu (647.6 KiB, 279 hits)


  Plan nabavki za 2017. godinu (491.7 KiB, 512 hits)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2018 (5.9 MiB, 290 hits)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2017 (1.9 MiB, 580 hits)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2016 (3.8 MiB, 395 hits)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2018 (3.9 MiB, 842 hits)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2017 (609.0 KiB, 585 hits)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2016 (603.6 KiB, 421 hits)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (286.7 KiB, 2,265 hits)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525.2 KiB, 3,216 hits)


  Kolektivni ugovor za zaposlene u gradskoj upravi Grada Požarevca (731.3 KiB, 176 hits)


  Statut grada Požarevca (483.6 KiB, 5,807 hits)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207.8 KiB, 93 hits)

Uputstvo o radu trezora

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/