Documents

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (2.6 MiB, 3,931 hits)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804.6 KiB, 497 hits)


  Informator o radu Gradske opštine Kostolac (642.8 KiB, 5,898 hits)


  Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca (217.9 KiB, 974 hits)


  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211.5 KiB, 660 hits)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211.9 KiB, 260 hits)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211.7 KiB, 27 hits)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37.7 KiB, 1,040 hits)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238.8 KiB, 925 hits)


  Plan nabavki za 2019. godinu (471.4 KiB, 188 hits)


  Plan nabavki za 2018. godinu (647.6 KiB, 199 hits)


  Plan nabavki za 2017. godinu (491.7 KiB, 424 hits)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2018 (5.9 MiB, 203 hits)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2017 (1.9 MiB, 400 hits)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2016 (3.8 MiB, 324 hits)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2018 (3.9 MiB, 732 hits)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2017 (609.0 KiB, 479 hits)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2016 (603.6 KiB, 299 hits)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (286.7 KiB, 2,145 hits)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525.2 KiB, 2,756 hits)


  Aneks II Kolektivnog ugovora (476.0 KiB, 7 hits)


  SPORAZUM O PRODUŽENjU VAŽENjA KOLEKTIVNOG UGOVORA (475.3 KiB, 169 hits)


  Aneks I Kolektivnog ugovora (474.7 KiB, 229 hits)


  Kolektivni ugovor za Gradsku upravu Grada Požarevca (834.7 KiB, 323 hits)


  Statut grada Požarevca (483.6 KiB, 5,419 hits)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207.8 KiB, 13 hits)

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/