‘Local Government’

(Srpski) Mitar Karadžić – pomoćnik gradonačelnika – gradski menadžer

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) Svetlana Milutinović – pomoćnica gradonačelnika za urbanizam

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) Dragan Ćurčija – pomoćnik gradonačelnika za zaštitu životne sredine

Sorry, this entry is only available in Serbian....

Head of City Administration

Suzana Bulajić Suzana Bulajić je rođena 1984. godine u Požarevcu gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka studija počinje da radi na mestu sudijskog pripravnika Osnovnog suda u Požarevcu, odakle...

Department of Finance and Procurement

ODELjENjE ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE Načelnik Odeljenja: Milan Dabić Tel: 012/539-631 A) ODSEK ZA BUDžET Šef Odseka: Jelena Petrović Telefon: 012/539-714 Odsek za budžet i finansije obavlja poslove koji se odnose na: -          izradu stručnog Uputstva sa osnovnim ekonomskim smernicama za pripremu nacrta...

Department of local tax administration

ODELjENjE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE Načelnik Odeljenja: Dušanka Begović e-mail: dbegovic(@)pozarevac.rs Tel: 012/539-773   Rukovodi radom odeljenja. Organizuje i prati kontinuirano, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga odeljenja  u skladu sa propisima. Pruža potrebnu stručnu pomoć u izvršavanju najsloženijih poslova iz delokruga odeljenja. Odgovoran...

Department of Property Rights, municipal affairs and transport

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ Načelnik Odeljenja : Dragana Živanović Tel: 012/539-638   Odeljenje za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj ima sledeće Odseke -Odsek za imovinsko pravne poslove; -Odsek za komunalne i saobraćajne poslove;   Odeljenje za imovinsko...

(Srpski) Odeljenje za komunalne, stambene poslove i poslove iz oblasti energetike i saobraćaja

Sorry, this entry is only available in Serbian....