‘Local Government’

(Srpski) JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU urbanističkog projekta na k.p.br. 531/2 i 531/4 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Užička br. 31-33

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike...

(Srpski) Komunalna policija

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Načelnik komunalne policije: Nebojša Lukić Telefon: 012/ 210-899 Radno vreme:...

(Srpski) Mitar Karadžić – pomoćnik gradonačelnika – gradski menadžer

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Mitar Karadžić rođen je 11.10.1963. godine u Požarevcu. Pohađao je Osnovnu...

(Srpski) ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA  ...

(Srpski) Svetlana Milutinović – pomoćnica gradonačelnika za urbanizam

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.   Svetlana Milutinović je rođena 15. juna 1981. godine u...

(Srpski) Dragan Ćurčija – pomoćnik gradonačelnika za zaštitu životne sredine

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Rođen 3. septembra 1954 u Požarevcu. Osnovnu školu završio je u...

Head of City Administration

Suzana Bulajić Suzana Bulajić je rođena 1984. godine u Požarevcu gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka studija počinje da radi na mestu sudijskog pripravnika Osnovnog suda u Požarevcu, odakle...

Department of Finance and Procurement

ODELjENjE ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE Načelnik Odeljenja: Milan Dabić Tel: 012/539-631 A) ODSEK ZA BUDžET Šef Odseka: Jelena Petrović Telefon: 012/539-714 Odsek za budžet i finansije obavlja poslove koji se odnose na: -          izradu stručnog Uputstva sa osnovnim ekonomskim smernicama za pripremu nacrta...

Department of local tax administration

ODELjENjE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE Načelnik Odeljenja: Dušanka Begović e-mail: dbegovic(@)pozarevac.rs Tel: 012/539-773   Rukovodi radom odeljenja. Organizuje i prati kontinuirano, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga odeljenja  u skladu sa propisima. Pruža potrebnu stručnu pomoć u izvršavanju najsloženijih poslova iz delokruga odeljenja. Odgovoran...