‘Gradska uprava’

(Srpski) ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Sorry, this entry is only available in Serbian....

Head of City Administration

Suzana Bulajić Suzana Bulajić je rođena 1984. godine u Požarevcu gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka studija počinje da radi na mestu sudijskog pripravnika Osnovnog suda u Požarevcu, odakle...

Department of Finance and Procurement

ODELjENjE ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE Načelnik Odeljenja: Milan Dabić Tel: 012/539-631 A) ODSEK ZA BUDžET Šef Odseka: Jelena Petrović Telefon: 012/539-714 Odsek za budžet i finansije obavlja poslove koji se odnose na: -          izradu stručnog Uputstva sa osnovnim ekonomskim smernicama za pripremu nacrta...

Department of local tax administration

ODELjENjE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE Načelnik Odeljenja: Dušanka Begović e-mail: dbegovic(@)pozarevac.rs Tel: 012/539-773   Rukovodi radom odeljenja. Organizuje i prati kontinuirano, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga odeljenja  u skladu sa propisima. Pruža potrebnu stručnu pomoć u izvršavanju najsloženijih poslova iz delokruga odeljenja. Odgovoran...

Department of Property Rights, municipal affairs and transport

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ Načelnik Odeljenja : Dragana Živanović Tel: 012/539-638   Odeljenje za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj ima sledeće Odseke -Odsek za imovinsko pravne poslove; -Odsek za komunalne i saobraćajne poslove;   Odeljenje za imovinsko...

(Srpski) Odeljenje za komunalne, stambene poslove i poslove iz oblasti energetike i saobraćaja

Sorry, this entry is only available in Serbian....

Department of urban planning and construction

ODELjENjE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE Načelnik Odeljenja : Vojislav Pajić Tel: 012/539-649 Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove ima sledeće Odseke: - Odsek za urbanizam i planiranje: 012/539-743 i 539-647; - Odsek za građevinske poslove: 012/539-744 i 539-748; - Odsek za...

Department of Inspections and community policing activities

ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE                                                                                           NAČELNIK : Olivera Najdanović                                                                                         Tel: 012/539-782 U Odeljenju za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije  u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mesta, a na osnovu propisanih načela, obrazovani su odseci kao...

Operations Department of Social Services

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI Načelnik Odeljenja: Milena Nestorović Tel: 012/539-677, Kanc. 131 U Odeljenju za društvene delatnosti, obrazovani su: 1. Odsek za poslove društvenih delatnosti 2. Odsek za finansijsku podršku porodici sa decom i društvenu brigu o deci ODSEK ZA POSLOVE DRUŠTVENIH DELATNOSTI Šef...