‘City Council’

Assembly of the City

Skupština grada je najviši organ grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada, u skladu sa zakonom: 1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine; 2) donosi budžet i završni račun grada; 3)...

BODY ASSEMBLY WORK

Skupštinska radna tela...

Assembly president

Bojan Ilić Bojan Ilić rođen je 1979. godine u Požarevcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Požarevcu. Završio Visoku tehničku školu sa zvanjem ing.prehrambene tehnologije strukovnih studija. Usavršava se u ovoj oblasti na specijalističkim studijama. Trenutno zaposlen u najstarijoj izdavačkoj...

Deputy chairman of the Assembly

Milić Jovanović Born in 1952. He finished high school  became a specialist technology engineer. Worked in the meat industry as a production manager Pozarevac and as Director of DP "Braneks" LTD. He was an active athlete and sports official. He received significant...

Secretary of the Assembly

Miroslav Ungurjanovic Bachelor of Law Born in 1963. in Pozarevac, where he finished elementary and secondary school. He graduated from the Law Faculty in Belgrade. He worked as:  The secretary  and teacher of the Constitution in the Secondary School, Secretary of the...

Councillors

Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada Požarevca ima 68 odbornika, koji su sačinjeni iz 7 političkih grupacija i to:   Spisak odbornika...

Committee on petitions and proposals

Imenovani su: 12. U Komisiju za predstavke i predloge - za predsednika Damnjanović Velimir iz Požarevca, ul. 6. ličke divizije br. 10, a za zamenika predsednika Soknić Dragan iz Požarevca, ul. Sinđelićeva br. 14; - za članove: 1. Stanković Janja iz Požarevca, ul. Molijerova...

Regulatory commission

Imenovani su: 11. U Komisiju za propise - za predsednika Kukolj Dušanka iz Požarevca ul. Ratarska br. L2/9, a za zamenika predsednika Milosavljević Miodrag iz Požarevca, ul. Topličina br. 2 ; - za članove: 1. Orlandić Arsenije iz Požarevca, ul. Užička br. 12; 2....

Housing commission

Imenovani su: 10. U Komisiju za stambena pitanja - za predsednika Dinčić dr Jovica iz Požarevca, ul. 27. aprila br. 39, a za zamenika predsednika Milenković Slaviša, Tehnička škola „Nikola Tesla“ iz Kostolca; - za članove: 1. Marković Dragiša iz Dragovca; 2. Stanković Željko iz...