Home » Local Government »
 

Head of City Administration

Suzana Bulajić

suza_bulajic

Suzana Bulajić je rođena 1984. godine u Požarevcu gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka studija počinje da radi na mestu sudijskog pripravnika Osnovnog suda u Požarevcu, odakle prelazi je na mesto advokatskog pripravika u advokatskoj kancelariji u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 2011. godine, a nakon toga imenovana je za predsednika Komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima u RGZ Službi za katastar nepokretnosti Požarevac. Od 2013. do 2014. godine radila je kao sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu. Od avgusta 2014. godine zaposlena je u Gradskoj upravi Grada Požarevca na radnom mestu viši stručni saradnik u Odeljenju za opštu upravu i skupštinske poslove – Odsek za stručne poslove gradonačelnika i Gradskog veća.

Share: Facebook Twitter