‘Announcements’

(Srpski) Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Požarevac

...

(Srpski) Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za 2019. godinu

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Na osnovu člana 2. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja...

(Srpski) PREDLOG LISTE ZA REALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA 2017 – 2020 U 2019. GODINI

...

(Srpski) JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA – ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Republika Srbnja GRAD POŽAREVAC Gradsko veće Grada Požarevca Broj: 09-06-21/2019-21 ...

(Srpski) JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – KURIR INTERNE DOSTAVNE KNjUGE – U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 17-111-7/2019 13.02.2019. godine P...

(Srpski) Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju višeporodične stambeno-poslovne zgrade Po+P+4+Pk, na katastarskim parcelama broj 678/1, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682/1 i 683/1 sve u KO Požarevac

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“,...