‘Announcements’

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi za 2013. godinu

Konkurs za finansiranjr i sufinansiranje projekata u kulturi za 2013. godinuNa osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada...

Javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta

Na osnovu člana 14. Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji grada Požarevca, Komisija za sport , uz saglasnost gradonačelnika grada Požarevca, upućuje JAVNI POZIV za finansiranje posebnih programa iz člana 3. stav 1. tačka 2. Pravilnika o...

The decision to call elections for members of local community councils of Pozarevac

Pursuant to Article 28 Paragraph 1 Decisions on local communities ("Official Gazette of Pozarevac" no. 8/10-prečišćen text), I hereby DECISION Election of the members of the Council local community center of Pozarevac 1. Calls for the election of members of local community councils...

The new pricelist of PUC “Public utilities” from Pozarevac in 2013. year

Pursuant to Article 28 Paragraph 4 Law on Communal Activities ("Official Gazette of RS", no. 88/11) and Decision of the City Council of Pozarevac, no. 01-06-4/2013-21 of 25 January 2013. , Department of Economics and Finance, the City of Pozarevac on the bulletin board and...

Announcement

Due to the increased interest of the citizens to write off the interest LPA will work on Wednesday 30th January till 18 h....

Public competition for funding of associations of public interest in Pozarevac in 2013

Na osnovu čl.38. Zakona o udruženjima (''Sl.glasnik RS'' br.51/2009), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ( „Sl. glasnik RS“ br. 8/12), i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06- 4/2013...