‘Announcements’

(Srpski) J A V N I    K O N K U R S ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA NVO I UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U 2020. GODINI

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 99/11...

(Srpski) J A V N I K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2020. godini

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni...

(Srpski) K O N K U R S / J A V N I P O Z I V za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2020. godini

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Na osnovu člana  19.  Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“,...

K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2020. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6, 30/16 – ispravka i 6/2020), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br....

(Srpski) Predlog liste za finansirnje godišnjih programa u oblasti sporta na području Grada Požarevca u 2020. godini

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Predlog liste Rešenje  Rešenje...

Javni uvid u Plan generalne regulacije “Požarevac 1”

GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 –...