‘Announcements’

(Srpski) Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu...

(Srpski) Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2019. godini

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca...

(Srpski) Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2019. godinu

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6...

(Srpski) Javna prezentacija Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju  višeporodične stambeno-poslovne zgrade  Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1509/32 sve u KO Požarevac, u Požarevcu, u ulici Mačvanska br.28

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“,...

Javna prezentacija – Urbanistički projekat za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p. br. 1081/1 K.O. Požarevac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj...

(Srpski) POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i...