‘Announcements’

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnih objekata – magacinskoh prostora – spratnosti od P+0 do Po+P+1 (1. faza) i od P+0 do P+1 (2. faza) na k.p.br. 7749/2 i 7749/7 KO Požarevac, u Požarevcu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI AKTIVNOSTI PLAĆENO STAŽIRANjE (PRAKSA UZ NAKNADU)

Shodno članu II Odluke o obrazovanju Komisije za odabir kandidata za plaćeno stažiranje,  odabir privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti plaćenog mentorstva za odabrane kandidate u procesu stažiranja, kao i za odabir kandidata za trening za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a sve u okviru projekta "Poboljšanje pristupa...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI AKTIVNOSTI TRENING ZA OTPOČINjANjE SOPSTVENOG BIZNISA

Shodno članu II Odluke o obrazovanju Komisije za odabir kandidata za plaćeno stažiranje,  odabir privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti plaćenog mentorstva za odabrane kandidate u procesu stažiranja, kao i za odabir kandidata za trening za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a sve u okviru projekta "Poboljšanje pristupa...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U REALIZACIJI AKTIVNOSTI STAŽIRANjE UZ MENTORSKU PODRŠKU

Shodno članu II Odluke o obrazovanju Komisije za odabir kandidata za plaćeno stažiranje, odabir privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti plaćenog mentorstva za odabrane kandidate u procesu stažiranja, kao i za odabir kandidata za trening za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a sve u okviru projekta "Poboljšanje pristupa...

(Srpski) Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapšljavanje u okviru projekta „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“.

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Javni poziv Formular poslovne ideje za izbor i dodelu subvencija...

Javni poziv za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“.

Javni poziv za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mirko i malim preduzećima Obrazac 1 - Prijavni formular Obrazac 2 - Izjava Obrazac 3 - Formular poslovne ideje...