Home » Gradska uprava » Department of Property Rights, municipal affairs and transport
 

Department of Property Rights, municipal affairs and transport

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Načelnik Odeljenja : Dragana Živanović

Tel: 012/539-638

 

Odeljenje za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj ima sledeće Odseke

-Odsek za imovinsko pravne poslove;

-Odsek za komunalne i saobraćajne poslove;

 

Odeljenje za imovinsko pravne komunalne poslove i saobraćaj obavlja delatnosti koje se odnose na:

-sprovođenje mera za zaštitu gradskih nepokretnosti preko Gradskog javnog pravobranilaštva i unapređenje zemljišta-uzurpacija, komasacija, arondacija i dr;

– preduzimanje pravnih sredstava za sticanje i korišćenje gradske imovine;

– poslove utvrđivanja uslova za korišćenje i raspolaganje građevinskim zemljištem;

-poslove konverzije prava korišćenja u pravo svojine;

-prestanak prava korišćenja i druge poslove određene zakonom i drugim propisima;

-poslove iz stambene oblasti i poslovnog prostora;

-sprovodi postupak dodele lokacija i odobrenja iz oblasti komunalnog uređenja;

-izrađuje nacrte odluka iz oblasti komunalnog uređenja;

-obavlja poslove iz oblasti tehničkog regulisanja saobraćaja upravljanja i organizacije saobraćaja;

-daje saglasnost za privremenu izmenu režima saobraćaja;

-poslovi javnog, gradskog, prigradskog i auto taksi prevoza i druge poslove iz oblasti upravljanja saobraćajem;

-priprema nacrte odluka iz svog delokruga nadležnosti i obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe radnih tela, Skupštine i Gradskog veća;

Share: Facebook Twitter