‘Planning documentation’

(Srpski) Poziv za javnu prezentaciju

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.UP za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekta galerije "Milena Pavlović - Barili" ...

(Srpski) Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnih objekata sa skladištem poljoprivrednih proizvoda na k.p.br. 595 KO Bare

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik...

(Srpski) Javna prezentacija za preliminarno projektno rešenje pojačanog održavanja državnog puta IB-14/33 DEONICA: granica APV (Kovin) – Požarevac (Orljevo)

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Saglasno operativnoj politici svetske banke (OP 4.01) Javno preduzeće „Putevi Srbije“ i...

Javna prezentacija – Urbanistički projekat za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p. br. 1081/1 K.O. Požarevac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj...

(Srpski) Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za prostornu celinu “Čikoš“ na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac i Urbanističkog projekta za Gradski park i pasaž „Parma“, na katastarskim parcelama broj 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“,...

(Srpski) PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD-NIŠ (PETLjA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa članom 45a Zakona...