‘Planning documentation’

(Srpski) Јавна презентација за прелиминарно пројектно решење појачаног одржавања државног пута IB-14/33 ДЕОНИЦА: граница АПВ (Ковин) – Пожаревац (Орљево)

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Сагласно оперативној политици светске банке (ОП 4.01) Јавно предузеће „Путеви Србије“ и...

(Srpski) Јавна презентација Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу  вишепородичне стамбено-пословне зграде  По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1509/32 све у КО Пожаревац, у Пожаревцу, у улици Мачванска бр.28

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,...

Јавна презентација – Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 1081/1 К.О. Пожаревац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 и 83/2018), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број...

(Srpski) Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за просторну целину “Чикош“ на катастарској парцели бр. 1002 КО Пожаревац и Урбанистичког пројекта за Градски парк и пасаж „Парма“, на катастарским парцелама број 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,...

(Srpski) ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД-НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а Закона...

(Srpski) ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Галерије Милена Павловић Barilli“ на катастарској парцели број 993/1 К.О. Пожаревац

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈА...