‘Planning documentation’

(Srpski) Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено – пословне зграде спратности По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1336 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Лоле Рибара број 5

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.ДОКУМЕНТАЦИЈА...

(Srpski) Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за проширење комплекса за произвдоњу кондиторских производа – доградња постојећег и изградња новог објекта, у Пожаревцу, на кат. парц. 9452/1 К.О. Пожаревац

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник...

(Srpski) ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено – пословне зграде спратности По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1336 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Лоле Рибара број 5

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне...

(Srpski) Позив за јавну презентацију

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.УП за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта галерије "Милена Павловић - Барили" ...

(Srpski) Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката са складиштем пољопривредних производа на к.п.бр. 595 КО Баре

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник...

(Srpski) Јавна презентација за прелиминарно пројектно решење појачаног одржавања државног пута IB-14/33 ДЕОНИЦА: граница АПВ (Ковин) – Пожаревац (Орљево)

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Сагласно оперативној политици светске банке (ОП 4.01) Јавно предузеће „Путеви Србије“ и...