‘Public access for planning documents’

(Srpski) Javni poziv Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju proizvodnog objekta na k.p.br. 6780/71 KO Požarevac, u Požarevcu

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik...

(Srpski) JAVNI UVID u NACRT PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 2“

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove u...

(Srpski) Rani javni uvid prostornog plana Republike Srbije

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa članom 45a. Zakona...

Javni uvid u Plan generalne regulacije “Požarevac 1”

GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 –...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnih objekata – magacinskoh prostora – spratnosti od P+0 do Po+P+1 (1. faza) i od P+0 do P+1 (2. faza) na k.p.br. 7749/2 i 7749/7 KO Požarevac, u Požarevcu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja...

(Srpski) Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 1068/1 i delovima k.p.br. 1065 i 1069/1 sve KO Požarevac

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik...