‘Planning documentation’

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekta za proizvodnju konditorskih proizvoda u Požarevcu, na k.p.br. 9452/1 KO Požarevac,

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015), ...

(Srpski) UP KP BROJ 531/2 I 531/4 KO, ulica Užička broj 31-33

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Dokumentacija...

(Srpski) Urbanistički projekat Skopljanska 10

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Planska dokumentacija - Skopljanska 10 sveska 1...

(Srpski) Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kostolačkog ugljenog basena i izveštaj o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna Prostornog plana

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kostolačkog ugljenog basena...

(Srpski) Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta na KP BR 1802 KO Požarevac u ulici Skopljanska br. 10

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Dokumentacija (51.5MB)...

(Srpski) Urbanistički projekat za razradu lokacije za izgradnju stambeno poslovnog objekta Po+P+4+Pk, na kp. br. 1081/1 i 1081/2 K.O. Požarevac

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Dokumentacija...