Home » Announcements » About City
 

(Srpski) POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU: ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA, ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI I ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da se upoznaju sa tekstom nacrta: Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Odluke o boravišnoj taksi i Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (u daljem tekstu: odluke o taksama i naknadi) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o odlukama o taksama i naknadi održaće se u periodu od 17. decembra 2018. godine do 21. decembra 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu nacrta odluka o taksama i naknadi“.

Dana 20.12.2018. godine u 13,00 sati održaće se otvoreni sastanak u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, sa predstavnicima stručnih službi, kome mogu prisustvovati zainteresovani građani, udruženja, stručna i ostala javnost, kao i sredstva javnog obaveštavanja.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 8 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i Tekst nacrta odluka o taksama i naknadi.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod:

Share: Facebook Twitter