Home » Announcements » About City
 

(Srpski) Predsednički izbori 2017

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Obaveštenje

OVIM OBAVEŠTAVAMO ČLANOVE BIRAČKIH ODBORA I OVLAŠĆENA LICA PREDLAGAČA ZA BIRAČKE ODBORE ZA IZBORE ZA PREDSEDNIKA RS KOJI SU ODRŽANI DANA 2.4.2017. GODINE DA ĆE SE ISPLATA BIRAČKIH ODBORA, PREMA UPUTSTVU RIK-A, VRŠITI NA LIČNE TEKUĆE RAČUNE GRAĐANA, TE JE STOGA POTREBNO DA OVLAŠĆENA LICA PREDLAGAČA SKUPE OD ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA KOPIJE KARTICA LIČNIH TEKUĆIH RAČUNA I LIČNIH KARATA I TAKO SKUPLjENA DOKUMENTA PREDAJU SLUŽBI RAČUNOVODSTVA U KANC. 16. GRADSKE UPRAVE.

NA KOPIJAMA JE POTREBNO UPISATI NA KOM BIRAČKOM MESTU JE BIO ČLAN BIRAČKOG ODBORA I POD USLOVOM DA JE UPISAN U IZVEŠTAJ O PRISUTNOSTI I DOSTAVLjENA GORE NAVEDENA DOKUMENTACIJA, NEĆE BITI PROBLEMA SA ISPLATOM.

IZNOS NAKNADA KOJI PRIPADA ČLANOVIMA BIRAČKIH ODBORA JE SLEDEĆI:

– PREDSEDNICIMA I ZAMENICIMA PREDSEDNIKA PO 2.500,00 DINARA;

– ČLANOVIMA I ZAMENICIMA ČLANOVA PO 1.500,00 DINARA.


Prošireni sastav biračkog odbora

Predlog dostaviti u kancelariju br. 23 Gradske uprave Grada Požarevca radi provere biračkog prava.
Predlog isključivo dostavlja ovlašćeno lice predlagača i predlog mora biti potpisan od strane istog.
Predlog se radi provere biračkog prava i radi ubrzanja postupka predlaganja, zbog kratkih rokova, može dostaviti i u običnoj tabeli.
Nakon provere biračkog prava i eventualnih ispravki, predlog proširenog sastava biračkih odbora obavezno dostaviti u elektronskom obliku na mejl iantonijevic@pozarevac.rs ISKLjUČIVO U RIK-OVOJ TABELI SA OVOG SAJTA, ODVOJENO ZA POŽAREVAC I KOSTOLAC, najkasnije do ponedeljka, 27.3.2017. godine do 8,00 časova.
Pošto se nakon obrade podataka predlog hitno dostavlja RIK-u, posle 10,00 časova istog dana, molimo sva ovlašćena lica da poštuju ovaj rok, obzirom da postoji mogućnost da, ako se zakasni sa dostavljanjem predloga, isti ne bude prihvaćen od strane RIK-a.

VAŽNA NAPOMENA: Nije dozvoljeno menjati sadržaj tabele koja se šalje elektronskom poštom ni na koji način (dopunjavati, brisati nepopunjena polja i sl), već predlog treba poslati u integralnom obliku.

– BIRAČKO PRAVO MOŽE SE PROVERITI I 25. I 26.3.2017. GODINE U KANCELARIJI 23. GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA.
 
– TABELE POPUNjAVATI ISKLjUČIVO ĆIRILIČNIM PISMOM.
 

 Požarevac – prošireni sastav

 Kostolac – prošireni sastav

 Pismo radnim telima – prošireni sastav


VAŽNO OBAVEŠTENjE (22.03.2017)

OVIM OBAVEŠTAVAMO OVLAŠĆENA LICA ZA PREDLAGANjE BIRAČKIH ODBORA U PROŠIRENOM SASTAVU, SHODNO ČL. 16. UPUTSTVA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, DA ĆE SE OBUKA STALNOG SASTAVA BIRAČKIH ODBORA OD STRANE RADNOG TELA ZA IZBORE U POŽAREVCU ODRŽATI U UTORAK, 28.3.2017. GODINE U 17,00 SATI U VELIKOJ SALI CENTRA ZA KULTURU U POŽAREVCU.

OVLAŠĆENA LICA ZA PREDLAGANjE BIRAČKIH ODBORA U PROŠIRENOM SASTAVU ISPRED PREDLAGAČA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA RS POŽELjNO JE DA PRISUSTVUJU OVOJ OBUCI.


 Požarevac – Stalni sastav biračkih odbora 

 Kostolac – Stalni sastav biračkih odbora 

 Dopis radnim telima o predlaganju stalnog sastava b.o.

Predlog dostaviti najkasnije u petak, 17.03.2017. godine do 14,00 časova u kancelariju br. 23 gradske uprave Grada Požarevca radi provere biračkog prava.
Predlog isključivo dostavlja ovlašćeno lice predlagača i predlog mora biti potpisan od strane istog. 
Predlog se isključivo dostavlja u ovoj tabeli, odvojeno za Požarevac i Kostolac, a sve u skladu sa uputstvom RIK-a.
Nakon provere biračkog prava i eventualnih ispravki, predlog stalnog sastava biračkih odbora obavezno dostaviti u elektronskom obliku na mejl iantonijevic@pozarevac.rs
 
VAŽNA  NAPOMENA: Nije dozvoljeno menjati sadržaj tabele ni na koji način (dopunjavati, brisati nepopunjena polja i sl), već predlog treba predati u integralnom obliku.
Naziv predlagača u tabeli upisati prema merilima, odnosno skraćenom nazivu poslaničke grupe.
 

 MERILA

16.03.2017.


Biračka mesta

 Požarevac

 Kostolac

U merilima RIK-a za imenovanje stalnog sastava biračkog odbora biračka mesta od 1-57 su za Grad Požarevac, a od 58-68 za GO Kostolac, prema informacijama koje smo dobili od savetnika RIK-a. Predlozi za stalni sastav biračkih odbora će se isključivo raditi u tabeli RIK-a koja će uz potrebno objašnjenje biti stavljena na ovaj sajt!

Sva dokumenta u vezi predsedničkih izbora možete pronaći ovde:

http://www.rik.parlament.gov.rs/izbori-za-predsednika-republike-2017-dokumenta.php

 

Ukupan broj birača na teritoriji grada Požarevca: 70954
Požarevac 59353
Kostolac    11601
Share: Facebook Twitter