Home » Announcements » Agricultural list » About City
 

Preliminary Schedule of enumerators by settlements

 Preliminarni raspored popisivača – POŽAREVAC

 Preliminarni raspored popisivača – GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC

ZA GRAD POŽAREVAC

Datum objave preliminarnog rasporeda popisivača 21. septembra

Kandidati koji se nalaze na listi (u okviru naselja) ispod crte jesu predviđeni za rezervnog popisivača.

Kandidati Nenad Stojimirović iz Požarevca, Branislava Šušnjar iz Živice, Ljiljana Savić iz Batovca i Milena Dakić iz Kličevca, koji su imali isti broj bodova sa obuke sa kandidatom iznad crte u usmenom nadmetanju dali jedan odgovor manje, predviđeni su za rezervnog popisivača.

Kandidat Živorad Radivojević u naselju Prugovo, zbog najmanjeg broja bodova sa obuke, nije izabran za rad u svojstvu rezervnog popisivača u Popisu poljoprivrede 2012.

Kandidat Milan Novaković u naselju Lučica, zbog najmanjeg broja bodova sa obuke, nije izabran za rad u svojstvu rezervnog popisivača u Popisu poljoprivrede 2012.

Kandidat Slavoljub Marković u naselju Bubušinac, zbog najmanjeg broja bodova sa obuke, nije izabran za rad u svojstvu rezervnog popisivača u Popisu poljoprivrede 2012.

Kandidati imaju pravo žalbe na preliminarni raspored popisnoj komisiji u naredna 24 sata.

Konačni raspored popisivača biće objavljen 28. septembra.

Naselje Požarevac 733083

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 MIROSLAV, BORIVOJE, NEŠIĆ

23972

30

2

ZVEZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

30

3

MILENA, DOBRIVOJE, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

29

4 LjUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

29

5 NENAD, MIROSLAV, STANOJEVIĆ

23791

28

6

VELjKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

28

7

MILORAD, ĐORĐE, LERO

23899

27

8

NENAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

26

9

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

25

10

KATARINA, MILAN, MIRČETIĆ

22195

24

11

ALEKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

odustao

Naselje Dragovac 732931

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 JELENA, RADE, MILOVANOVIĆ

10511

26

Naselje Živica 732966

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 ANA, SLAĐAN, NIKOLAJEVIĆ

22316

29

2 BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNjAR

10255

28

Naselje Dubravica 732958

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 LANA, BRANKO, RADENKOVIĆ

18581

30

2 MALINA, RADIŠA, BLAGOJEVIĆ

13397

29

3 BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

27

4 SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

27

Naselje Batovac 732877

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

27

2 LjILjANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

26

Naselje Brežane 732915

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 SNEŽANA, SINIŠA, MILOŠEVIĆ

9591

28

2

VERICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

odustao

Naselje Ćirikovac 733148

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 SLAĐANA, ILIJA, ŠEOVIĆ

5324

31

2 ZLATICA, DRAGOSLAV, MILjKOVIĆ

5170

25

Naselje Rečica 733113

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 VESNA, RADIŠA, IGNjATOVIĆ

11319

30

Naselje Kličevac 733008

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILjEVIĆ

9369

30

2

MILENA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

29

Naselje Drmno 733008

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

30

2 DEJAN, SLAVOLjUB, STOJADINOVIĆ

5481

28

Naselje Bradarac 732893

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 VESNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

27

2 VIOLETA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

odustala

Naselje Bratinac 732907

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

29

2 BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

odustao

Naselje Bubušinac 732923

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 BOJAN, LjUBIŠA, DINIĆ

7115

30

2 DANIJELA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

29

3 SLAVOLjUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

22

Naselje Trnjane 733130

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 DEJAN, SLAVIŠA, STOJIĆEVIĆ

6758

26

Naselje Beranje 732885

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJEVIĆ

21680

27

Naselje Kasidol 732974

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

27

Naselje Poljana 733091

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

29

2 VESNA, PREDRAG, STEFANOVIĆ

8705

27

3 VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

20

Naselje Prugovo 733105

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

31

2

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

28

3 ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJEVIĆ

9029

21

Naselje Lučica 733024

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

31

2 JELENA, SLAVIŠA, PETROVIĆ

8061

26

3

VLADA, ČEDOMIR, VELjKOVIĆ

7944

25

4

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

22

ZA GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC

Datum objave preliminarnog rasporeda popisivača 21. septembra

Kandidati imaju pravo žalbe na preliminarni raspored popisnoj komisiji u naredna 24 sata.

Konačni raspored popisivača biće objavljen 28. septembra.

Naselje Klenovnik 732982

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

29

Naselje Kostolac 733016

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

30

Naselje Ostrovo 733067

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 JAGUTKA, KRSTE, NINKOV

24744

29

Naselje Petka 733075

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 TANjA, SINIŠA, ILIĆ

25042

29

2 MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

28

Naselje Selo Kostolac 733121

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 GORICA, MILE, RADOSAVLjEVIĆ

24604

26

Share: Facebook Twitter