‘Vacancies’

(Srpski) Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017–2020. u 2017. godini

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016–2020. godine u 2017. godini

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU POŽAREVCU

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) Javni poziv udruženjima građana, privrednim udruženjima i preduzetnicima, kao i građanima da predlože članove Privrednog saveta Grada Požarevca

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2017. godini

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) JAVNI POZIV za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u okviru Programske aktivnosti: Podrška predškolskom i školskom sportu u 2017. godini

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U 2017. GODINI

Sorry, this entry is only available in Serbian....

(Srpski) JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Sorry, this entry is only available in Serbian....