‘Environmental Protection’

Report on the concentration of pollen in the air

Report on the concentration of pollen in the air and environment in Pozarevac from distances up to 25 km Forecast period  03.04 - 05.04.2018.  In the coming period in the air are expected to be low to medium concentrations of ragweed pollen and...

The quality of drinking water from public fountains

Квалитет воде за пиће са јавних чесми на територији града Пожаревца  Квалитет воде за пиће са јавних чесми - MAJ 2014  Квалитет воде за пиће са јавних чесми - ЈУН 2013  Квалитет воде за пиће са јавних чесми - Март 2013  Квалитет...

Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину дистрибутивне гасоводне мреже средњег притиска до 16 бара ознаке ГМ08-05/1,2,3 са мернорегулационим станицама на територији града Пожаревца

  Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину дистрибутивне гасоводне мреже (5.4MB)...

Overview of measurement locations and quantities of pollutants in air in Pozarevac

 Пожаревац: Јул 2014. - Мај 2016.  Костолац: Јул 2014. - Децембар 2015. 2014 . Пожаревац:  Преглед мерних места и количина загађујућих материја - јун 2014.  Преглед мерних места и количина загађујућих материја - април 2014.  Преглед мерних места и количина загађујућих материја - март 2014.  Преглед мерних...

The noise control program in Pozarevac and Kostolac

2016. godina  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - август 2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - јул 2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - јун  2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - април 2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - март 2016  Измерене вредности...

Pollution of the soil report

Програм испитивања загађености земљишта на територији Пожаревца се спроводи на основу Уговора (Број: 404-599/09-03, односно ИИ-3 број: 5495/5 од 30. октобра 2009. године), закљученог између Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца и Градског завода за јавно здравље, Београд. Законске основе успостављеног Програма испитивања...