‘Environmental Protection’

General Ledger

Glavna knjiga (preuzmi) List 1 Projekat benzinske stanice u Klenovniku-Slaviša Čula, Kostolac List 2 Projekat zatečenog stanja stanice za snabdevanje motornih vozila tecnim gorivom u Požarevcu-LUKOIL-BEOPETROL AD, N.Beograd List 3 Projekat reciklažnog centra sekundarnih sirovina u Požarevcu-POTIS AD, Požarevac List 4 Projekat izgradnje-rekonstrukcije...

Program monitoring of air quality in Pozarevac in 2013

Donošenje Programa praćenja kvaliteta vazduha za 2013. godinu potrebno je radi održavanja kontinuiteta u uspostavljenom sistematskom merenju zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu, koje je počelo decembra 2009. godine. Kontinuitet u monitoringu kvaliteta vazduha neophodan je za formiranje ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje...

Waste Management

 Zahtev za dozvolu  Obrazac za dozvolu  Obrazac za potvrdu Zahtev za izuzimanje od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada ...

Register of licenses

 List 1 - Privredno društvo za sakupljanje, reciklažu i promet sekundarnih sirovina „POTIS“ AD, Požarevac  List 2 - Samostalna trgovinska radnja PROFIL  List 3 - STR „STIG PROMET“  List 4 - Privredno društvo za sakupljanje, transport i tretman opasnog otpada „EKO-21“ DOO  List 5 - “RISTIĆ M012“ d.o.o. Požarevac  List 6 - “EKO SERVISNI CENTAR „MLAVA“ d.o.o Požarevac  List 7 - MODEKOLO d.o.o. Beograd  List 8 - MODEKOLO d.o.o. Beograd...

Notice of receipt of the Request for a permit for the storage and treatment of non-hazardous waste company “RISTIĆ M012” Ltd.

Republic of Serbia City Administration POZAREVAC Department of Economy and Finance Drina # 2 12000 Požarevac Notice of receipt of the Request for a permit for the storage and treatment of non-hazardous waste company "RISTIĆ M012" Ltd. Department of Economy and Finance of the City...

Waste Management

Waste Management of city of Pozarevac...