Почетак » Локална самоуправа » Скупштина града
 

Committee on petitions and proposalsКомисијa за представке и предлоге

Именовани су:

12. У Комисију за представке и предлоге

– за председника Дамњановић Велимир из Пожаревца, ул. 6. личке дивизије бр. 10, а за заменика председника Сокнић Драган из Пожаревца, ул. Синђелићева бр. 14;

– за чланове:

1. Станковић Јања из Пожаревца, ул. Молијерова бр. 11;

2. Милутиновић Марко из Пожаревца, ул. Индустријска бр. 2/13;

3. Вујовић Марко из Пожаревца, Пионирски трг бр. 15/1;

4. Настић Наум из Пожаревца, ул. Пожаревачки партизански одред бр. 20;

5. Миљковић Далибор из Пожаревца, ул. Николе Тесле бр. 21;

6. Милошевић Радивоје из Костолца, ул. Боже Димитријевића бр. 6;

7. Јованов Васа из Петке;

Именовани су:

12. У Комисију за представке и предлоге

– за председника Дамњановић Велимир из Пожаревца, ул. 6. личке дивизије бр. 10, а за заменика председника Сокнић Драган из Пожаревца, ул. Синђелићева бр. 14;

– за чланове:

1. Станковић Јања из Пожаревца, ул. Молијерова бр. 11;

2. Милутиновић Марко из Пожаревца, ул. Индустријска бр. 2/13;

3. Вујовић Марко из Пожаревца, Пионирски трг бр. 15/1;

4. Настић Наум из Пожаревца, ул. Пожаревачки партизански одред бр. 20;

5. Миљковић Далибор из Пожаревца, ул. Николе Тесле бр. 21;

6. Милошевић Радивоје из Костолца, ул. Боже Димитријевића бр. 6;

7. Јованов Васа из Петке;