Početak » Konkursi
 

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2012. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 8/11) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-19/2012 od 14.02.2012. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2012. GODINI

I

Pravo učešća na Konkursu imaju kulturno-umetnička društva koja su registrovana, i čija se delatnost odvija na teritoriji grada Požarevca (Konkurs se ne odnosi na kulturno-umetnička društva čija se delatnost odvija na teritoriji gradske opštine Kostolac).

II

Kulturno-umetnička društva mogu da konkurišu za finansiranje/sufinansiranje troškova koji se odnose na:

  • organizovanje i učešće na manifestacijama u zemlji i inostranstvu
  • nabavku osnovnih sredstava neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo.

III

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevac, ili ovde.

Uz prijavni obrazac Konkursa potrebno je dostaviti:

  • Dokaz o registraciji (Rešenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre-APR)
  • Fotokopiju PIB-a
  • Program rada i finansijski plan za 2012. godinu (uz program rada i finansijski plan dostaviti i zvanični kalendar takmičenja, odnosno poziv na određenu manifestaciju koja u svom programu sadrži elemente narodnog stvaralaštva)
  • Kopije zahteva za finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih poseduje
  • Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

V

Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2012. GODINI – NE OTVARATI“

VI

Po donošenju Odluke Gradskog veća grada Požarevca o kulturno-umetničkim društvima koja će se finansirati iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini, svi podnosioci zahteva biće obavešteni o rezultatima Konkursa u pisanoj formi.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII

Konkurs se objavljuje u listu „Reč naroda“ kao i na internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs.

 Obrazac Prijave na Konkurs

 Obrazac Prijave na Konkurs u PDF formatu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter