‘Konkursi’

Odluka – Podrška održivom zapošljavanju Roma na Teritoriji Grada Požarevca

...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju LAP-a za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2018. godini

Predlog liste 2. Odbijena prijava - MNP i autistična lica 3. Odbijena prijava - Savez slepih 4. Odbijena prijava - Savez slepih...

Konkurs/javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca  u 2018. godini

Na osnovu člana  19.  Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2018. godinu

...

Konkurs za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“

KONKURS za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca'' Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga, a uz podršku nemačke razvojne saradnje -GIZ, sprovode projekat ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na...

JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća

 JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća  Obrazac  Izjava podnosioca prijave...