‘Konkursi’

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2019. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/15). godine  i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 09-06-52/2019-19 od  27. marta 2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2019. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6 i 30/16 - ispravka), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16...

Rešenje o odbijanju – Karate klub „Kamikaze“

...

Rešenje o odbijanju – Šah klub „Dr Petar Mitrović“

...

Rešenje o odbijanju – Kik-boks klub „Spartan“ i Bokserski klub „Blagoje Blaga Vujičić“

...

Rešenje o odbijanju – Klub borilačkih sportova „012“

...