‘Konkursi’

Konačna lista za dodelu stipendija studentimaThe final list of scholarships to students

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka suspendiranja lica na teritoriji grada Požarevca broj: 06-612-84/2014-3 datum: 13.05.2014. godine P o ž a r e v a c  KONAČNA LISTA ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMARepublika Srbija ...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca br. 01-06-58/8 od 10. 05. 2011. godine i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br: 01-06 -83/2014-6 od 28. 04. 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje ...

Predlog liste za dodelu stipendija studentima

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka suspendiranja lica na teritoriji grada Požarevca broj: 06-612-84/2014-1 datum: 25.04.2014. godine P o ž a r e v a c PREDLOG LISTE ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA...

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturiThe proposal lists for the distribution of funds for financing and co-financing of cultural projects

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini broj: 06-40-535/2014 datum: 11.04.2014. godine P o ž a r e v a c PREDLOG...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine br. 01-06-52/7 od 10. 05. 2011. godine,   i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-58/2014-9 od  3.4.2014. godine,Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVOList financing or co-financing of programs and projects, associations

Na osnovu člana 7. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/2012) i člana 11. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od...