‘Конкурси’

Коначна листа за доделу стипендија студентимаThe final list of scholarships to students

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка суспендирања лица на територији града Пожаревца број: 06-612-84/2014-3 датум: 13.05.2014. године П о ж а р е в а ц  КОНАЧНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМАРепублика Србија ...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца бр. 01-06-58/8 од 10. 05. 2011. године и Закључка Градског већа града Пожаревца бр: 01-06 -83/2014-6 од 28. 04. 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује ...

Предлог листе за доделу стипендија студентима

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка суспендирања лица на територији града Пожаревца број: 06-612-84/2014-1 датум: 25.04.2014. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА...

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у културиThe proposal lists for the distribution of funds for financing and co-financing of cultural projects

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2014. години број: 06-40-535/2014 датум: 11.04.2014. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011-2015 године бр. 01-06-52/7 од 10. 05. 2011. године,   и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06-58/2014-9 од  3.4.2014. године,Градско веће града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВОList financing or co-financing of programs and projects, associations

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/2012) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од...