‘Konkursi’

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za opštinske instruktore

Republički zavod za statistiku, na osnovu Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 24/11), objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE Republički zavod za statistiku u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine sprovešće Popis poljoprivrede...

Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i povelja grada Požarevca

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja grada Požarevca ODBOR ZA DODELjIVANjE NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA O B J A V Lj U J E JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM SVETE TROJICE, PRAZNIKA...

Dodela bespovratnih sredstava putem subvencija za unapređenje stočarske proizvodnje

Na osnovu člana 9. stav 3. tačka 8. Statuta Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj 5/2009), i člana 9a. Izmene i dopune Statuta Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 4/2010), člana 1. i člana 2....

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca, Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni...

Konkurs za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja

Na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-37/12-14 od 22.03.2012. godine i Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 8/11 i 2/12), Gradsko veće grada Požarevca raspisuje KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA U...

Subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje

 Manifestacije  Obaveštenja  Galerija slika  Kontakt   Treći sabor poljoprivrednika Poziva vas Agrarni fond za razvoj poljoprivrede Grada Požarevca, u zajedničkoj saradnji sa semenskom kućom kukuruza Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o. predstavništvo za Srbiju, dana 25. decembra 2012. godine u velikoj sali Centra za kulturu u Požarevcu, sa...