‘Konkursi’

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVOList financing or co-financing of programs and projects, associations

Na osnovu člana 7. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/2012) i člana 11. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od...

Konkurs za dodelu stipendija studentimaCompetition for scholarships to students

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13),  Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-8/2014-17 od 22. januara 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N...

Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društavaReport on the opening of cultural and artistic societies

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2014. godini Broj: 01-06-12/2014-10 13.04.2014. godine  Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društavaREPUBLIC OF SERBIA CITY OF POZAREVAC Commission for the allocation of funds cultural clubs ...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturiCompetition for funding and co-financing of cultural projects

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca (,,Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 7/12 i 1/13) i...

Predlog liste za dodelu stipendija studentimaThe proposal lists for scholarships to students

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca broj: 06-612-54/2014 datum: 24.02.2014. godine P o ž a r e v a c  PREDLOG LISTE ZA  DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE...

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2014. godiniThe competition for the allocation of funds for cultural clubs in 2014. year

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/09)  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-12/2014-10  od  24. 01. 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N K U R S ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U...