‘Конкурси’

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2012. години

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009), Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-19/2012 од 14.02.2012. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

Конкурс за доделу стипендија

Фонд за доделу стипендија и награда на подручију града Пожаревца, расписује Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца, за период од једне године и то од 1.10.2011. Године не 30.9.2012. године.   Документ можете преузети ОВДЕ...

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2011. години

На основу члана 76. Закона о културу ("Службени гласник РС", број 72/2009) и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину ("Службени гласник града Пожаревца", бр 12/10 и 1 / 11.), Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н К У Р С ЗА РАСПОДЕЛУ...

Конкурс за Финансирање програма пројеката невладиних организација и удружења у 2011. години

КОНКУРС За финансирање програма пројекта невладиних организација и удружења у 2011. ГОДИНИ I Право учешћа на Конкурс Имају Невладине организације и удружења, које су у Пожаревцу регистроване најмање једну годину сам чија се делатности одвија на подручју града Пожаревца, за суфинансирање њихових програма, у...

Обавештење

Обавештење о додели средстава за реализацију програма мера за дугорочно Кредитирање пољопривредне производње преко банака, а у сарадњи са јединицама локалне самоуправе у 2011. Обавештење о додели средстава за реализацију програма мера за дугорочно Кредитирање пољопривредне производње можете преузети овде...