‘Конкурси’

Јавни позив за финансирање посебних програма о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта Public call for funding for specific programs

На основу члана 7. Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на територији града Пожаревца (  "Службени гласник града Пожаревца“ бр. 1/13), Правилника о изменама и допунама  Правилника о обезбеђивању  средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта   на...

Конкурс за доделу стипендија студентимаThe competition for scholarships to students

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22. јануара 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својиниОдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини

На основу члана 64. стави 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 64/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођене поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник Града Пожаревца“ број...

Конкурс: додела средстава за унапређење сервиса подршке за особе са инвалидитетомContest: allocation of funds for the improvement of support services for people with disabilities

Отворен Конкурс за унапређење сервиса подршке за особе са инвалидитетом у области социјалне заштите, запошљавања и образовања на територији Града Пожаревца 09. децембар 2013. Удружење Форум младих са инвалидитетом уз подршку Града Пожаревца, у оквиру пројекта “Одрживи сервиси подршке за особе са инвалидитетом“,...

Додела субвенција за пољопривредне произвођачеAllocation of subsidies for farmers

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ Градоначелник града Пожаревца на основу Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2013. годину број 01-06-146/3 од 25.09.2013. године, расписује јавни конкурс за следеће намене: ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА...

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца поводом 15. октобраPublic call for proposals for awards and charters of Pozarevac for the 15th October

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Награда града...