‘Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine’

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta lokacije k.p.br. 7766/94 KO Požarevac, ul. 27. aprila u Požarevcu

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br....

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

Rukovodilac odeljenja: Vera Šeović Tel: 012/539-649 Kancelarija br. 135 Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: izradu, donošenje, evidentiranje, objavljivanje i čuvanje dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja: obrađuje i priprema analize i...