‘Локална самоуправа’

Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине

Именовани су: 5. У Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине - за председника Живановић Дејан из Пожаревца, ул. Узун Миркова бр. 24, а за заменика председника Ђорђевић Милорадовић Јасмина из Костолца, ул. 8. марта бр. 40; - за чланове: 1. Степановић Драган...

Савет за пољоприведу и село

Именовани су: 4. У Савет за пољопривреду и село - за председника Филиповић Саша из Пожаревца, ул. Борска бр. 32, а за заменика председника Милошевић Мирољуб из Живице; - за чланове: 1. Динић Драгослав из Брежана; 2. Јовић Дарко из Пољане; 3. Тизманов Бобан...

Савет за друштвене делатности

Именовани су: 3. У Савет за друштвене делатности - за председника Вујичић Душан из Пожаревца ул. 7. јула бр. 19, а за заменика председника Лекић Лидија из Пожаревца, ул. Симе Симића бр. 26; - за чланове: 1. Никић Миленко из Пожаревца, ул. Милоша Обилића бр....

Савет за привреду и финансије

Именовани су: 2. У Савет за привреду и финансије - за председника Пејановић Момир из Пожаревца, ул. Браничевска бр. 21/12, а за заменика председника Миладиновић Златко из Пожаревца, ул. Светосавска бр. 18/19; - за чланове: 1. Благојевић др Драгољуб из Пожаревца, ул. Данила Киша...

Јавна предузећа, установе и месне заједнице

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА: 1. ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ 2. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 3. ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ 4. ЈП „ЉУБИЧЕВО“ 5. ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ УСТАНОВЕ: 1. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 2. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 3. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ" 4. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ...

Чланови Градског већа

Градско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, осим решења о именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, чланова школских одбора основних и...

Важни телефони

Јавна предузећа и установе Месне заједнице Костолац Телефон Е-маил Градоначелник 012/539-601 bane.spasovic@pozarevac.rs Заменик градоначелника 012/539-607 sasa.pavlovic@pozarevac.rs Председник Скупштине града 012/539-606 bojan.ilic@pozarevac.rs Начелник Градске управе 012/539-602 sbulajic@pozarevac.rs Секретар скупштине...

Градска општина Костолац

Градска општина Костолац је једна од две градске општине града Пожаревца, заједно са општином Пожаревац. Костолац је имао статус општине Пожаревачког среза у периоду између 1949. до 1956. године, после тога је подручје бивше општине Костолац ушло у састав општине Пожаревац. 1990. године одржан...