‘Lokalna samouprava’

Komisija za stambena pitanja

Imenovani su: 10. U Komisiju za stambena pitanja - za predsednika Dinčić dr Jovica iz Požarevca, ul. 27. aprila br. 39, a za zamenika predsednika Milenković Slaviša, Tehnička škola „Nikola Tesla“ iz Kostolca; - za članove: 1. Marković Dragiša iz Dragovca; 2. Stanković Željko iz...

Savet za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine

Imenovani su: 5. U Savet za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine - za predsednika Živanović Dejan iz Požarevca, ul. Uzun Mirkova br. 24, a za zamenika predsednika Đorđević Miloradović Jasmina iz Kostolca, ul. 8. marta br. 40; - za članove: 1. Stepanović Dragan...

Savet za poljoprivedu i selo

Imenovani su: 4. U Savet za poljoprivredu i selo - za predsednika Filipović Saša iz Požarevca, ul. Borska br. 32, a za zamenika predsednika Milošević Miroljub iz Živice; - za članove: 1. Dinić Dragoslav iz Brežana; 2. Jović Darko iz Poljane; 3. Tizmanov Boban...

Savet za društvene delatnosti

Imenovani su: 3. U Savet za društvene delatnosti - za predsednika Vujičić Dušan iz Požarevca ul. 7. jula br. 19, a za zamenika predsednika Lekić Lidija iz Požarevca, ul. Sime Simića br. 26; - za članove: 1. Nikić Milenko iz Požarevca, ul. Miloša Obilića br....

Savet za privredu i finansije

Imenovani su: 2. U Savet za privredu i finansije - za predsednika Pejanović Momir iz Požarevca, ul. Braničevska br. 21/12, a za zamenika predsednika Miladinović Zlatko iz Požarevca, ul. Svetosavska br. 18/19; - za članove: 1. Blagojević dr Dragoljub iz Požarevca, ul. Danila Kiša...

Javna preduzeća, ustanove i mesne zajednice

JAVNA PREDUZEĆA: 1. JP „TOPLIFIKACIJA“ 2. JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ 3. JKP „KOMUNALNE SLUŽBE“ 4. JP „LjUBIČEVO“ 5. JKP „PARKING SERVIS“ USTANOVE: 1. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 2. TURISTIČKA ORGANIZACIJA 3. NARODNA BIBLIOTEKA "ILIJA M. PETROVIĆ" 4. ISTORIJSKI ARHIV ...

Članovi Gradskog veća

Gradsko veće: predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština, osim rešenja o imenovanju i razrešenju članova skupštinskih radnih tela, članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač grad, članova školskih odbora osnovnih i...

Važni telefoni

Javna preduzeća i ustanove Mesne zajednice Kostolac   Telefon E-mail Gradonačelnik 012/539-601 bane.spasovic@pozarevac.rs Zamenik gradonačelnika 012/539-601 sasa.pavlovic@pozarevac.rs Predsednik Skupštine grada 012/539-606 bojan.ilic@pozarevac.rs Načelnik Gradske uprave 012/539-602 sbulajic@pozarevac.rs Služba Gradskog...

Gradska opština Kostolac

Gradska opština Kostolac je jedna od dve gradske opštine grada Požarevca, zajedno sa opštinom Požarevac. Kostolac je imao status opštine Požarevačkog sreza u periodu između 1949. do 1956. godine, posle toga je područje bivše opštine Kostolac ušlo u sastav opštine Požarevac. 1990. godine održan...