‘Локална самоуправа’

Чланови Градског већа

Градско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, осим решења о именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, чланова школских одбора основних и...

Важни телефони

Јавна предузећа и установе Месне заједнице Костолац   Телефон Е-маил Градоначелник 012/539-601 bane.spasovic@pozarevac.rs Заменик градоначелника 012/539-601 sasa.pavlovic@pozarevac.rs Председник Скупштине града 012/539-606 bojan.ilic@pozarevac.rs Заменик начелника Градске управе 012/539-602 asimonovic@pozarevac.rs Служба...

Градска општина Костолац

Градска општина Костолац је једна од две градске општине града Пожаревца, заједно са општином Пожаревац. Костолац је имао статус општине Пожаревачког среза у периоду између 1949. до 1956. године, после тога је подручје бивше општине Костолац ушло у састав општине Пожаревац. 1990. године одржан...