‘Локална самоуправа’

Чланови Градског већа

Градско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, осим решења о именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, чланова школских одбора основних и...

Важни телефони

Јавна предузећа и установе Месне заједнице Костолац РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊА: 012 / 539 - 631 Милан Дабић, дипл. економиста, руководилац Одељења за буџет и финансије 012 / 539 - 773 Душанка Беговић, дипл. економиста, руководилац Одељења локалне пореске администрације 012 / 539 -...

Градска општина Костолац

Градска општина Костолац је једна од две градске општине града Пожаревца, заједно са општином Пожаревац. Костолац је имао статус општине Пожаревачког среза у периоду између 1949. до 1956. године, после тога је подручје бивше општине Костолац ушло у састав општине Пожаревац. 1990. године одржан...