‘Локална самоуправа’

Council for economy and financeСавет за привреду и финансије

Именовани су: 2. У Савет за привреду и финансије - за председника Пејановић Момир из Пожаревца, ул. Браничевска бр. 21/12, а за заменика председника Миладиновић Златко из Пожаревца, ул. Светосавска бр. 18/19; - за чланове: 1. Благојевић др Драгољуб из Пожаревца, ул. Данила Киша...

Јавна предузећа и установе

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА: 1. ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ 2. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 3. ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ 4. ЈП „ЉУБИЧЕВО“ 5. ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ Cenovnici Javnih preduzeća objedinjeno Извештаји о раду јавних предузећа пружалаца комуналних услуга Informacija o stepenu usklađenost planiranih i...

Чланови Градског већа

Градско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, осим решења о именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, чланова школских одбора основних и...

Важни телефони

Јавна предузећа и установе Месне заједнице Костолац РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊА: 012 / 539 - 631 Милан Дабић, дипл. економиста, руководилац Одељења за буџет и финансије 012 / 539 - 773 Душанка Беговић, дипл. економиста, руководилац Одељења локалне пореске администрације 012 / 539 -...

Градска општина Костолац

Градска општина Костолац је једна од две градске општине града Пожаревца, заједно са општином Пожаревац. Костолац је имао статус општине Пожаревачког среза у периоду између 1949. до 1956. године, после тога је подручје бивше општине Костолац ушло у састав општине Пожаревац. 1990. године одржан...