Почетак » Локална самоуправа » Начелница градске управе
 

Начелницa градске управе

 

suza_bulajic

Сузана Булајић је рођена 1984. године у Пожаревцу где је завршила основну школу и Гимназију. Дипломирала је 2008. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Након завршетка студија почиње да ради на месту судијског приправника Основног суда у Пожаревцу, одакле прелази је на место адвокатског приправика у адвокатској канцеларији у Београду. Правосудни испит положила је 2011. године, а након тога именована је за председника Комисије за излагање података о непокретностима у РГЗ Служби за катастар непокретности Пожаревац. Од 2013. до 2014. године радила је као судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу. Од августа 2014. године запослена је у Градској управи Града Пожаревца на радном месту виши стручни сарадник у Одељењу за општу управу и скупштинске послове – Одсек за стручне послове градоначелника и Градског већа.

Подели са другима: Facebook Twitter