Почетак » Локална самоуправа » Заменик Начелника Градске управе
 

Заменик начелника Градске управе Града Пожаревца

 

Александар Симоновић рођен је 1986. године у Пожаревцу где је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао је 2011. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу. Након завршетка студија почиње да ради на месту судијског приправника у Прекршајном суду у Пожаревцу, а потом и у Основном суда у Пожаревцу, одакле прелази је на место правног саветника у у Привредном друштву за промет аутомобилима ,,Ауто Миркос“ Д.О.О. Положио је правосудни испит, као и државни стручни испит.

Од 2015. године ради у Градској управи Града Пожаревца, на местима вишег стручног сарадника одсека за скупштинске послове у Одељењу за општу управу и скупштинске послове Градске управе Града Пожаревца, а од 2016. године радио је на месту шефа одсека за стручне послове градоначелника и Градског већа у Одељењу за послове органа града, информационе технологије и комуникације. У септембру 2017. године постављен је на место заменика начелника Градске управе Града Пожаревца. 

 

Подели са другима: Facebook Twitter