‘Obaveštenja’

Saopštenje za javnost

Poštovani, Obraćamo Vam se povodom saopštenja kompanije „Arriva“ koje je objavljeno 05. marta 2019. godine u medijima. Grad Požarevac je u skladu sa pozitivnim propisima i Zakonom o javnim nabavkama objavio javnu nabavku 28. januara ove godine za prevoz učenika na teritoriji grada...

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2019. godini

Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine,...

Obaveštenje JKP „Parking servis“

Od petka, 1. marta, zatvara se parkiralište „Hotel Dunav“ u Takovskoj ulici zbog početka radova na izgradnji javne parking garaže. Takođe, depo za odnesena nepropisno parkirana vozila specijalnim vozilom „pauk“ premešta se na zatvoreno parkiralište „Dom omladine“ u ulici Jovana Šerbanovića. Radno vreme na...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2019. godini

...

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade višeporodičnog stanovanja Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1796/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Deligradska broj 2

Idejno rešenje za izgradnju objekta na KP BR 1796/1 KO Požarevac u Deligradskoj ulici broj 2 u Požarevcu Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade...

Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES

Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES. Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“.  Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 06. i 07.03.2019. godine u vremenu od 07,00 do 18,00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji...