‘Обавештења’

Разрешење и именовање директора ЈП „Топлификација“ Пожаревац

На основу члана  37. и 39.  Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др.закон),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, бр.127/09  и 83/14 – др. закон) и  члана 32. став...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА – ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА   О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА...

Јавни конкурс за доделу подстијцајних средстава у остваривању права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

На основу члана 3. Правилника о остваривању npasa на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији града Пожаревца у 2014. години број 01-06-140/2014-3 од 1. септембра 2014. годинеи Закључка Градског већа градаПожаревца број 01-06-140/2014-3-1 од 1. септембра 2014. године,...

Јавни Конкурс за доделу подстицајних средстава за пчеларе почетнике на територији града Пожаревца

На основу члана 3. Правилник о подстицајима за пчеларе почетнике на територији града Пожаревца у 2014. години број 01-06-140/2014-4 од 1. септембра 2014. године и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-140/2014-4-1 од 1. септембра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује ЈАВНИ   КОНКУРС ЗА...

Јавни бележник на територији града Пожаревца

Поводом чињенице да је Народна Скупштина РС усвојила Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа, као и да јавни бележници почињу са радом 01. септембра 2014. године, обавештавамо грађане да је јавни бележник на територији града Пожаревца: 1.Чедомир Марјановић Улица: 15. октобар 2 ...

Јесења систематска дезинсекција на територији града Пожаревца

КОМИСИЈА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА ТРЕТМАНА СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦАОБАВЕШТЊЕЈЕСЕЊА СИСТЕМАТСКA ДЕЗИНСЕКЦИЈA НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА(уколико се остваре прогнозирани временски услови: брзина ветра,температура, ваздушни притисак, изостанак падавина)ОБАВИЋЕ СЕ 20.08.2014.године (СРЕДА) у времену од 18-23hи то: - авиотретман препаратом moslink 0,8ULV - третманом са...