‘Обавештења’

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница града Пожаревца

На основу члана 28. став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/10-пречишћен текст), доносим О Д Л У К У о расписивању избора за чланове савета месних заједница града Пожаревца 1. Расписујем изборе за чланове савета месних заједница града...

Нови ценовник услуга ЈКП „Комуналне службе“ из Пожаревца за 2013. годину

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ( "Службени гласник РС", бр. 88/11 ) и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-4/2013-21 од 25. јануара 2013. године, Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, објављује на огласној табли и сајту...

Обавештење

Због повећаног интересовања грађана за отпис камата ЛПА ће радити и у среду 30. јануара до 18 часова....

Јавни конкурс за финансирање или субфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2013. години

На основу чл.38. Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'' бр.51/2009), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“ бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06- 4/2013...

Јавни конкурс за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама ( „Службени гласник РС“ бр. 36/2006) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06 – 4/2013-15 од 25. 01. 2013. године, Градско веће града Пожаревца расписује Ј А В Н И  К О Н К...

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2013. години

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06 – 4/2013-14 од 25. 01. 2013. године, Градско веће града Пожаревца, расписује КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2013. ГОДИНИ I Право учешћа...