‘Obaveštenja’

Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica grada Požarevca

Na osnovu člana 28. stav 1. Odluke o mesnim zajednicama („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 8/10-prečišćen tekst), donosim O D L U K U o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica grada Požarevca 1. Raspisujem izbore za članove saveta mesnih zajednica grada...

Novi cenovnik usluga JKP „Komunalne službe“ iz Požarevca za 2013. godinu

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima ( "Službeni glasnik RS", br. 88/11 ) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-4/2013-21 od 25. januara 2013. godine, Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca, objavljuje na oglasnoj tabli i sajtu...

Obaveštenje

Zbog povećanog interesovanja građana za otpis kamata LPA će raditi i u sredu 30. januara do 18 časova....

Javni konkurs za finansiranje ili subfinansiranje programa udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2013. godini

Na osnovu čl.38. Zakona o udruženjima (''Sl.glasnik RS'' br.51/2009), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ( „Sl. glasnik RS“ br. 8/12), i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06- 4/2013...

Javni konkurs za izbor projekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ( „Službeni glasnik RS“ br. 36/2006) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06 – 4/2013-15 od 25. 01. 2013. godine, Gradsko veće grada Požarevca raspisuje J A V N I  K O N K...

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2013. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06 – 4/2013-14 od 25. 01. 2013. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2013. GODINI I Pravo učešća...