‘Obaveštenja’

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Kostolac

Na osnovu člana 118. stav 2. i 4. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst),   shodno članu 2. stav 2. i članu 8. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10-odluka US i 54/11), donosim ODLUKU o raspisivanju izbora...

Obaveštenje građanima sa područja Gradske opštine Kostolac

NA OSNOVU  ČLANA 14. ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 104/09 I 99/11) I TAČKE 5. I 10. UPUTSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 15/12), GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA, UPUĆUJE O B A V E...

Besplatni uslužni servis građana

Uslužni servis građana je besplatni informativni servis putem kojeg građani mogu saznati informacije o: Potrebnoj dokumentaciji za podnošenje svih zahteva, uverenja itd. Sve informacije o lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima, direkcijama i ustanovama u lokalnoj zajednici, uključujući radno vreme i brojeve telefona. ...

Odluka o dodeli nagrada i povelja grada Požarevca

Na osnovu člana 4. i 8. Odluke o ustanovljenju nagrade, povelje, zvanja počasnog građanina i plakete grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/11), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja grada Požarevca, na sednici od 7.10.2013. godine, doneo je O D L U K...

Rešenja: imenovanje direktora Javnih preduzeća

 Imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac  Imenovanje direktora Javnog  preduzeća  „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“  Imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Komunalne službe“ Požarevac  Imenovanje direktora Javnog  preduzeća  „Ljubičevo“ u Požarevcu  Imenovanje direktora Javnogkomunalnog  preduzeća  „Parking servis“ Požarevac  Imenovanje...

Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i povelja grada Požarevca povodom 15. oktobra

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA ODBOR ZA DODELjIVANjE NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA O B J A V Lj U J E JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM 15. OKTOBRA-DANA OSLOBOĐENjA GRADA POŽAREVCA Nagrada grada...