‘Обавештења’

Резултати конкурса за унапређење сервиса подршке за особе са инвалидитетом

Резултати конкурса за унапређење сервиса подршке за особе са инвалидитетом у области социјалне заштите, запошљавања и образовања на територији Града Пожаревца На основу пристиглих пројектних предлога удружења са територије Града Пожаревца у периоду од 09. до 20. децембра 2013. године, Комисија за избор пројеката...

Захтев за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе

Захтев за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекат за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекат изграђен / реконструисан / дограђен без грађевинске дозволе, изграђен са одступањем од издатог одобрења за изградњу и објекат који се користи без употребне дозволе  Захтев...

Четврти међународни Сабор пољопривредника

Аграрни фонд за развој пољопривреде Града Пожаревца П О З И В А    В А С На Четврти међународни Сабор пољопривредника са територије Града Пожаревца, дана 23. децембра 2013. године са почетком у 13 : 00 часова, у Великој сали Центра за културу...

Обавештење о сазваној расправи

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе број:01-06-187 од 11.12.2013. године даје се следеће О...

Конкурс: додела средстава за унапређење сервиса подршке за особе са инвалидитетом

Отворен Конкурс за унапређење сервиса подршке за особе са инвалидитетом у области социјалне заштите, запошљавања и образовања на територији Града Пожаревца 09. децембар 2013. Удружење Форум младих са инвалидитетом уз подршку Града Пожаревца, у оквиру пројекта “Одрживи сервиси подршке за особе са инвалидитетом“,...

Листа подстицајних средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача

 Листа подстицајних средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произбођача ...