‘Obaveštenja’

Predlog liste za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica

  Predlog liste za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica...

Suzbijanje larvi komaraca

Gradska uprava Požarevca zaključila je ugovor sa Zavodom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Eko-san“ iz Beograda i firmom za preventivno-sanitarnu zaštitu „Eko-dez“ Beograd, o sprovođenju sistematske dezinsekcije u 2015. godini za grad Požarevac, gradsku opštinu Kostolac, naselja Zabela i Ljubičevo kao i priobalna naselja u...

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO

 Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO u 2015. godini...

Odluka o dodeli nagrada i povelja

Na osnovu člana 8. Odluke o ustanovljenju nagrade, povelje, zvanja počasnog građanina i plakete grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/11), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja grada Požarevca, na sednici od 25.5.2015. godine, doneo je O D L U K U ...

Obaveštenje za građane

U periodu od 29. 5. 2015. godine od 15 časova do 31. 5. 2015. godine do 15 časova, na raskrsnici ulica Stari Korzo - Jovana Šerbanovića - Hajduk Veljkova izvodiće se radovi u smislu zamene semaforske opreme tako da semafori u navedenom periodu neće biti...

Konkurs za obuku kandidata za poznatog poslodavca u okviru projekta “Svež početak”

Grad Požarevac u saradnji sa Poljoprivrednom školom ''Sonja Marinković'', uz podršku Ministarstva omladine i sporta, poziva nezaposlene mlađe osobe da se prijave za besplatne obuke za 26 kandidata. Za potrebe kompanije PD ''RIO'' Kostolac  organizujemo obuke za: 14 aranžera cveća i...