‘Obaveštenja’

Račun za uplatu sredstava pomoći

Grad Požarevac je otvorio namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za uplate finansijske pomoći za otklanjanje šteta od poplava. Dinarski račun: Primalac: Grad Požarevac Svrha uplate: Pomoć za otklanjanje šteta od poplava Broj računa: 840-3083741-86 Model: 97, Poziv na...

Posledice poplava: sve što treba da znate da biste zaštitili svoje zdravlje

 Sve što treba da znate da biste zaštitili svoje zdravlje ...

Tretman sistematske dezinsekcije

- Štab za vanredne situacije grada Požarevca obaveštava građane da će u subotu 24. maja, u večernjim satima, biti obavljeno drugo vanredno suzbijanje odraslih formi komaraca na poplavljenim područjima sela: Stari Kostolac(elektrana), Drmno, Bradarac, Maljurevac, Bubušinac Bratinac, Nabrđe, Trnjane i Dubravica(Margum). Tretman će biti...

Izveštaj Zavoda za javno zdravlje

Štab za vanredne situacije grada Požarevca, na osnovu svakodnevnih izveštaja Zavoda za javno zdravlje, obaveštava građane da je voda u gradskom vodovodu potpuno zdravstveno ispravna za piće. Na osnovu redovnih uzoraka, sasvim je ispravna voda za piće sa izvorišta „Ključ“ u Požarevcu, „Lovac“ u Kostolcu...

Pokrenuta proizvodnja vode na vodoizvorištu „Bradarac“

Štab za vanredne situacije grada Požarevca obaveštava da je pokrenuta proizvodnja vode na vodoizvorištu „Bradarac“ ali je količina hlora u vodi radi zaštite povećana pa ima karakter tehničke vode i nije za piće. Nakon analize Zavoda za javno zdravlje Požarevac,  koja će uskoro uslediti, Štab...

Štab za vanredne situacije: Pojedine škole bez nastave

Prema informaciji Štaba za vanredne situacije grada Požarevca, sutra u sredu 21. maja, usled posledica poplava, neće raditi sledeće osnovne škole: OŠ u Bradarcu     –od 1. do 8. razreda OŠ u Maljurevcu - od 1. do 4. razreda OŠ u Drmnu         –...