‘Obaveštenja’

Predlog liste – Uzun Mirkova

Predlog liste reda prvenstva za izbor korisnika socijalnog stanovanja u Uzun Mirkovoj ulici  Predlog liste...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine od 10. 5. 2011. godine  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br: 01-06-44/2015-56   od  10. marta 2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K o n k u r...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih  lica  na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine od 10. 5.2011. godine  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06 - 44/2015 -57  od  10. marta 2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje     ...

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ u Požarevcu

Na osnovu člana 21. stav 2. i člana  31. stav 3. i  4,  člana 32. stav 1,2. i 3. i člana 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana  32. tačka 9) Zakona o...

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu

Na osnovu člana 21. stav 2. i člana 31. stav 3. i  4, člana 32. stav 1,2. i 3. i člana 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana 32. tačka 9) Zakona o...

Obaveštenje: Štab za vanredne situacije grada Požarevca

Štab za vanredne situacije grada Požarevca saopštava da je, pored proglašenja redovne odbrane od poplava na reci Mlavi i dežurstva uvedenog tim povodom, uvedena i vanredna odbrana od unutrašnjih voda u ataru sela Stari Kostolac. Preduzete su sve mere predviđene Operativnim planom odbrane od...