‘Obaveštenja’

Podsetnik: rok za izmirenje poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda

Odeljenje lokalne poreske administracije obaveštava poreske obveznike da je 15. novembar poslednji rok za izmirenje poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda. Tim povodom će Odeljenje lokalne poreske administracije raditi produženo i to: 13. i 14. novembra (četvrtak i petak) od 8-17 sati...

Kampanja organizacije „Help“ za zapošljavanje

Info-kampanja Nemačka organizacija "Help" i grad Požarevac pozivaju SVE  građane koji žele da započnu privatan posao, da 7. i 12 novembra 2014. godine, u  16 časova, dođu u Centar za kulturu (kongresna sala). Projekat je vezan za donacije kojima bi građani započeli privatan biznis....

Oglas za izbor korisnika socijalnog stanovanja za stambene jedinice u Zabeli

Na osnovu člana 10. Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima za izbor korisnika socijalnog stanovanja  u stambenim jedinicama koje u  vlasništvu grada („Službeni glasnik grada Požarevac“, broj 8/14) i Zaključka Gradskog veća od  01-06-181/2014-26 od 22. oktobra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje ...

Oglas za izbor korisnika socijalnog stanovanja – izbeglih odnosno interno raseljenih lica u Srbiji

Na osnovu člana 10. Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima   za izbor korisnika socijalnog stanovanja u stambenim jedinicama koje su u  vlasništvu Grada („Službeni glasnik grada Požarevca“, br.8/14) i Zaključka Gradskog veća br. 01-06-181/2014-25 od 22. oktobra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje ...

Prodaja upotrebljavanih službenih vozila

PRODAJA UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH VOZILA U VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA U POSTUPKU NEPOSREDNE POGODBE Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje upotrebljavanih službenih putničkih vozila Gradske uprave grada Požarevca, u skladu sa Odlukom Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-130/2014-1 od 18. jula 2014. godine ...

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspravi

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave broj:01-06-180 od 16.10.2014. godine daje se sledeće O B...