‘Obaveštenja’

Obaveštenje – rok za podnošenje novih zahteva za legalizaciju

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove -Odsek za legalizaciju- OBAVEŠTENjE GRAĐANIMA DA: ROK ZA PODNOŠENjE NOVIH ZAHTEVA ZA LEGALIZACIJU ISTIČE 29. JANUARA 2014. GODINE...

Odluka o određivanju zona za obračun poreza na imovinu

Odluka o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Požarevca  Preuzmi fajl...

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspravi

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave broj:01-06-177 od 22.11.2013. godine daje se sledeće O B...

Dodela subvencija za poljoprivredne proizvođače

GRAD POŽAREVAC DODELA SUBVENCIJA ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE Gradonačelnik grada Požarevca na osnovu Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2013. godinu broj 01-06-146/3 od 25.09.2013. godine, raspisuje javni konkurs za sledeće namene: DODELA SREDSTAVA ZA...

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Kostolac

Na osnovu člana 118. stav 2. i 4. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst),   shodno članu 2. stav 2. i članu 8. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10-odluka US i 54/11), donosim ODLUKU o raspisivanju izbora...

Obaveštenje građanima sa područja Gradske opštine Kostolac

NA OSNOVU  ČLANA 14. ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 104/09 I 99/11) I TAČKE 5. I 10. UPUTSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 15/12), GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA, UPUĆUJE O B A V E...