‘Obaveštenja’

Konačna rang lista za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela

 Konačna rang lista za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela...

Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga

 Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga na teritoriji grada Požarevca...

Lista za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju LAP za unapređenje položaja Roma

 Lista za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma...

Lista za finansiranje projekata za realizaciju LAP-a za unapređenje položaja starijih lica

 Lista za finansiranje projekata...

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (''Službeni glasnik RS'', br. 51/09), člana 1, 2 i 3. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 2/13 i 3/14),  člana...

Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja

  Konačna lista za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2015. godini...