‘Обавештења’

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури за 2013. годину

Конкурс за финансирањр и суфинансирање пројеката у култури за 2013. годинуНа основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града...

Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта

На основу члана 14. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца, Комисија за спорт , уз сагласност градоначелника града Пожаревца, упућује ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање посебних програма из члана 3. став 1. тачка 2. Правилника о...

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница града Пожаревца

На основу члана 28. став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/10-пречишћен текст), доносим О Д Л У К У о расписивању избора за чланове савета месних заједница града Пожаревца 1. Расписујем изборе за чланове савета месних заједница града...

Нови ценовник услуга ЈКП „Комуналне службе“ из Пожаревца за 2013. годину

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ( "Службени гласник РС", бр. 88/11 ) и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-4/2013-21 од 25. јануара 2013. године, Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, објављује на огласној табли и сајту...

Обавештење

Због повећаног интересовања грађана за отпис камата ЛПА ће радити и у среду 30. јануара до 18 часова....

Јавни конкурс за финансирање или субфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2013. години

На основу чл.38. Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'' бр.51/2009), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“ бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06- 4/2013...