‘Obaveštenja’

Javni konkurs o raspisivanju konkursa o dodeli podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenje tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača Open competition on competition on the allocation of stimulus funds for the modernization and upgrading of technical equipment for agricultural producers

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2014.godinu broj 01-06-106/1 od 13.06.2014.godine, Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor...

Uputstvo za pripremu Budžeta grada Požarevca za 2015. godinu Instructions for the preparation of the budget of Pozarevac in 2015. Year

U skladu sa članom 31. i članom 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr. i 108/13),  odeljenje za finansije i javne nabavke dostavlja uputstvo za pripremu Budžeta grada Požarevca za 2015. godinu koje se može naći...

Proglašena vanredna situacijaDeclared emergency

Štab za vanredne situacije grada Požarevca, zbog izuzetno teških problema prouzrokovanih ogromnim količinama kišnih padavina, doneo je odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije grada Požarevca i to: grad Požarevac, grad Kostolac, i sela: Ćirikovac, Klenovnik, selo Stari Kostolac, Drmno, Kličevac i Rečica. Informacije...

Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljištaProgram protection, development and use of agricultural land

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS" br. 62/06, 65/08-drugi zakon i 41/09 ), i člana 32.stav 1. tačka 6) Statuta grada Požarevca ("Službeni glasnik grada Požarevca", br. 4/13-prečišćen tekst), a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine...

Usvojena strategija održavanja manifestacije 51. Ljubičevskih konjičkih igara.The Organizing Committee of 51 Ljubicevo Equestrian Games

Održana konsitutivna sednica Organizacionog odbora tradicionalnih, 51. po redu Ljubičevskih konjičkih igara u Požarevcu pre koje je Gradsko veće za predsednika ovog Odbora izabralo Aleksandra Đokića načelnika Braničevskog upravnog okruga. Usvojena je strategija održavanja manifestacije 51. Ljubičevskih konjičkih igara. Ljubičevske konjičke...

Odluke – Javna preduzećaDecisions – Public Companies

Javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" Br. 01-2968—1 Datum: 12.06.2014 P O Ž A R E V A C Na osnovu člana 33 Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" Požarevac i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br.01-06-102/2014-3 od 2. juna 2O14.godine, Nadzorni odbor JKP "'Vodovod i...