‘Obaveštenja’

Rok za porez 15. maj

Odeljenje za poslove lokalne poreske administracije grada Požarevca podseća sugrađane da je 15. maj 2013. godine poslednji dan za plaćanje obaveza za porez na imovinu, građevinsko zemljište i firmarinu, a u smislu odredaba Odluke o otpisu kamate....

Počela deratizacija

Sistemska deratizacija u Požarevcu i Kostolcu biće sprovedena od 8. do 25. maja. Deratizacijom bi trebalo da budu obuhvaćeni stambeni objekti i domaćinstva, deponije, šahte i groblja. Tretman je za građane besplatan, saopštila je gradska uprava. Sistematsko uništavanje štetnih glodara trebalo bi da se sprovede...

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2013. godini

GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za društvene dalatnosti Datum: 29. april 2013. godine OBAVEŠTENjE O PONIŠTENjU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U 2013. GODINI Aktom Gradskog veća broj 01-06-65/2013-7 od 26....

Javna sednica Komisije za planove grada Požarevca

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA OBAVEŠTAVA Da će se javna sednica Komisije za planove grada Požarevca, na kojoj će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida u Nacrt Plana generalne regulacije Kostolca i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije Kostolca na životnu sredinu,...

Izmene izveštaja komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013.godini

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini Broj: 01-06-4/2013-14a 28.02.2013. godine IZMENE IZVEŠTAJA Komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini Dana 29.03.2013. godine Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini u sastavu: dr...

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2013. godini

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini broj: 06-40-384/2013 datum: 07.03.2013. godine P o ž a r e v a c PREDLOG LISTE ZA RASPODELU...