‘Обавештења’

Обавештење – јавни увид у Нацрт Просторног плана

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б А В Е Ш Т А В А Да је у току јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја...

Обавештење за јавност

Одлуком Владе Р. Србије продужен је рок за уплате по важећем Закону о условном отпису камата и мировању пореског дуга до 31.03.2013. године тако да се све уплате до овог датума сматрају као измирење текућих обавеза па се могу користити сва права из овог Закона. ...

Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава из буџета града Пожаревца

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години Број: 01-06-4/2013-14а 28.02.2013. године И З В Е Ш Т А Ј О ОТВАРАЊУ ПРИЈАВА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2013. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ФИНАСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ...

Обавештење – Локална пореска администрација – продужење рока

Локална пореска администрација Пожаревца обавештава пореске обвезнике да је рок 31. јануар 2013. године из закона о условном отпису камата и мировања пореског дуга, а у складу са одлуком Владе РС померен на 31. март 2013. године. Тако да ће се све уплате извршене до...

Листа за расподелу средстава за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе по пријавама на Јавни конкурс града Пожаревца за расподелу средстава за дотације верским заједницама у 2013. години Број: 01-06-4/2013-15-а Датум: 26.02.2013. године П о ж а р е в а ц ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА...

Нацрт Регионалног плана управљања отпадом

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ИЗЛАЖЕ СЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Нацрт Регионалног плана управљања отпадом за Браничевски округ – град Пожаревац излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана, почев од 26.02.2013....