‘Obaveštenja’

Saopštenje za javnost o preduzimanju mera zaštite od požara za vreme velikih temperatura i žetvenih radova

Odlukom Odeljenja za vanredne situacije Gradske uprave Požarevac,a zbog postojanja neposredne opasnosti od izbijanja požara i narušavanja zdravlja ljudi usled visokih temperatura, apeluje se na stanovništvo i pravne subjekte o preduzimanju sledećih mera: 1. Zabranjuje se svaka upotreba vatre-plamena na otvorenom prostoru, posebno paljenje...

Odobrena sredstva za finansiranje programa – projekata iz budžeta grada za 2012 godinu za NVO i udruženje, po konkursu

Gradsko veće grada Požarevca na sednici održanoj 20. juna 2012. godine, razmatralo je Izveštaj Komisije za davanje predloga za finansiranje programa nevladinih organizacija i udruženja u 2012. godini o otvaranju prijava nevladinih organizacija i udruženja za dodelu sredstava iz budžeta Grada Požarevca u 2012. godini...

Odobrena sredstva za finansiranje programa – projekata u kulturi po konkursu

Gradsko veće grada Požarevca na sednici održanoj 20.juna 2012. godine, razmatralo je Izveštaj Komisije za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2012. godini o otvaranju prijava za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u...

1 Komentara

Akcija suzbijanja komaraca

Komisija za kontrolu sprovođenja prolećnog i jesenjeg tretmana sistematske dezinsekcije na području grada Požarevca obaveštava građane, udruženja pčelara, Policijsku upravu Požarevac i Zavod za zaštitu javnog zdravlja da će akcija suzbijanja komaraca na teritoriji grada Požarevca, gradske opštine Kostolac, naselja Zabela i Ljubičevo, priobalnih naselja...

Rešenje o utvrđivanju lokacija za prodaju bostana

Gradsko veće grada Požarevca, na sednici održanoj dana 20. juna 2012. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca za prodaju bostana u letnjem periodu, te na osnovu člana 86. Statuta grada Požarevca-prečišćen tekst...

Apel za štednju vode

Usled velikih vrućina, za građane Požarevca obezbeđena je cisterna sa pijaćom vodom koja je postavljena na kružnom toku u centru grada. Zbog velike potrošnje vode i pada nivoa na izvorištu, apelujemo na sve građane da maksimalno moguće štede neophodnu tečnost kako bi...