‘Обавештења’

Почела обука за унос података у географски информациони системТraining for entering data into a geographic information system

У оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све'', почела је петодневна обука за примену географског информационог система (ГИС) за двадесет и петоро запослених у општинским управама и локалним јавним предузећима из свих општина партнера на Пројекту. Циљ обуке је да се полазници оспособе за коришћење ГИС...

Добијен софтвер и рачунарска опремаInstalled Software and Computer equipment

Градски пројекат ,,Управљање имовином-корист за све’’ У оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све’’, град Пожаревац са партнерима добио је софтвер за управљање јавном имовином  и рачунарску опрему. Вредност софтвера је 12.000.000 динара, а вредност рачунарске опреме је 1.140.000 динара.  Набављен софтвер за управљање јавном имовином...

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својиниPublic call for proof of preferential lease of agricultural land owned by the state

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2015 ГОДИНУ Ради поступка израде Годишњег програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2015 годину, а у складу са Законом о пољопривредном земљишту...

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својиниPublic call for submission of the request for use of agricultural land owned by the state

На основу члана 61 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“бр 62/06, 65/08-др закон и 41/09), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини објављује: ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног...

Разрешење и именовање директора ЈП “Топлификација” ПожаревацDismissal and nomination of JP “Heating system” Pozarevac

На основу члана  37. и 39.  Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др.закон),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, бр.127/09  и 83/14 – др. закон) и  члана 32. став...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА – ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦАPUBLIC INVITATION FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR AWARD AND THE CHARTER OF THE CITY REGARDING 15 October – Liberation Day of Pozarevac

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА   О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА...