‘Обавештења’

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од...

Запрашивање против комараца

Сузбијање комараца и крпеља у Пожаревцу запрашивањем, биће обављено у периоду од 1 до 15. јуна. Поступак ће вршити новобеоградски Еко сан и Еко дез. Сузбијање комараца обавиће се авио запрашивањем и третманом са земље. Планирани период за дезинсекцију обухватиће, осим Пожаревца и Костолаца, приобална...

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца поводом Свете Тројице

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА Награда...

Саопштење за јавност о предузимању мера заштите од пожара

Обавештење Градске управе града Пожареваца, Групе за послове одбране и ванредне ситуације, а у вези предузимања превентивних мера заштите од пожара у циљу заштите имовине и здравља људи апелује се на становништво и правне субјекте о предузимању следећих мера: 1. Забрањује се свака употреба...

Рок за порез 15. мај

Одељење за послове локалне пореске администрације града Пожаревца подсећа суграђане да је 15. мај 2013. године последњи дан за плаћање обавеза за порез на имовину, грађевинско земљиште и фирмарину, а у смислу одредаба Одлуке о отпису камате....

Почела дератизација

Системска дератизација у Пожаревцу и Костолцу биће спроведена од 8. до 25. маја. Дератизацијом би требало да буду обухваћени стамбени објекти и домаћинства, депоније, шахте и гробља. Третман је за грађане бесплатан, саопштила је градска управа. Систематско уништавање штетних глодара требало би да се спроведе...