‘Obaveštenja’

Obaveštenje uz preliminarnu listu kandidata za pretest za obuku za popisivačeNotice the preliminary list of candidates for the pretest training for enumerators

ZA GRAD POŽARЕVAC I GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC Kandidati čije se ime i prezime nalazi iznad crte na preliminarnoj listi kandidata za pretest za obuku za popisivače, po naseljima, dužni su da popisnoj komisiji, od 20. do 24. avgusta, predaju sledeća dokumenta: kopiju lične karte...

Rang lista kandidata za popisivače za pretestRang lista kandidata za popisivače za pretest

Rang lista kandidata za popisivače za pretest, po naseljima  Za opštinu: 70947 - Požarevac  Za opštinu: 71340 - Kostolac Za opštinu: 70947 – Požarevac Ukupan broj unetih prijava: 291  Redni broj Ime, ime jednog roditelja, prezime ...

Konačna lista za pretest za obuku za opštinske instruktore

ZA GRAD POŽARЕVAC Redni broj kandidata Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata Redni broj prijave Ukupan broj bodova 1 Nenad Dušan...

Budžet u centru pažnje – Sednica Gradskog veća Požarevca Budget in the center of attention – Session of City Council

Povodom 4. redovne sednice Gradskog veća Požarevca, javnosti su se obratili gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić i zamenica gradonačelnika Vukica Vasić, koja je govorila o prvoj tački dnevnog reda. Naime, članovi gradskog veća dali su saglasnost na Uputstvo sa smernicama za pripremu budžeta Grada Požarevca za...

Preliminarni spisak kandidata za eliminacioni pretest za obuku za opštinske instruktore A preliminary list of candidates for the elimination for training for local trainers

ZA GRAD POŽARЕVAC Redni broj kandidata Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata Redni broj prijave Ukupan broj bodova 1 Nenad Dušan Vujčić ...

Obaveštenje JKP „Vodovod i kanalizacija“Information JKP „Vodovod i kanalizacija“

Zbog neplaniranih radova usled havarije na glavnom potisnom cevovodu DN 600 mm, svi potrošači će u nedelju 05. avgusta 2012. godine ostati bez vode u periodu od 03:00 do 16:00 časova. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Еkipe...